26-28.04.2024

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY W STRZELANIU DŁUGODYSTANSOWYM

INTERNATIONAl LONG RANGE SHOOTING COMPETITION

Internationaler Wettbewerb im Landstreckenschießen

ORGANIZATORZY | PROMOTERS | Organisatoren
SPONSOR GŁÓWNY | GENERAL SPONSOR | Hauptsponsor
SPONSORZY SPECJALNI | SPECIAL SPONSORS | SPEZIELLE SPONSOREN
SPONSORZY | SPONSORS | SPONSOREN
PATRONI MEDIALNI | MEDIA SPONSORS | MEDIEN-PATRONEN
ZAPRASZAMY | WELCOME | WILLKOMMEN