26-28.04.2024

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY W STRZELANIU DŁUGODYSTANSOWYM

INTERNATIONAl LONG RANGE SHOOTING COMPETITION

Internationaler Wettbewerb im Landstreckenschießen

HONOROWY PATRONAT: WICEPREMIER, MINISTER OBRONY NARODOWEJ WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ
HONORARY PATRONAGE: DEPUTY PRIME MINISTER, MINISTER OF NATIONAL DEFENCE WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ
EHRENSCHIRMHERRSCHAFT: STELLVERTRETENDER MINISTERPRÄSIDENT, MINISTER FÜR NATIONALE VERTEIDIGUNG WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ
ORGANIZATORZY | PROMOTERS | Organisatoren
SPONSOR GŁÓWNY | GENERAL SPONSOR | Hauptsponsor
SPONSORZY SPECJALNI | SPECIAL SPONSORS | SPEZIELLE SPONSOREN
SPONSORZY | SPONSORS | SPONSOREN
PATRONI MEDIALNI | MEDIA SPONSORS | MEDIEN-PATRONEN
ZAPRASZAMY | WELCOME | WILLKOMMEN