Regulamin zawodów strzeleckich HISTORY LONGSHOT 2018

 

Cel zawodów ...................................................................................................................................................................................

Celem zawodów jest propagowanie strzelań karabinowych na duże odległości z broni historycznej, a także wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska strzeleckiego. W trakcie współzawodnictwa wyłoniony będzie najlepszy strzelec.

 

Organizator Zawodów ...................................................................................................................................................................

Organizatorem imprezy jest Klub Sportowy Gwardia 1924 przy współpracy z OSS DELTA oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych i 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana.

 

Termin i miejsce zawodów .............................................................................................................................................................

28-29.04.2018 r. Wędrzyn koło Gorzowa Wielkopolskiego. Strzelnica OSPWL Wędrzyn.

 

Program zawodów ..........................................................................................................................................................................

Program publikowany jest w sekcji PROGRAM na www.longshot.pl.

 

Klasa sprzętowa ............................................................................................................................................................................

Klasa sprzętowa otwarta zostaje przy starcie minimum 10 zawodników.

 

KARABIN HISTORYCZNY KLASA OPEN:

Karabin centralnego zapłonu w kalibrze od 222 do 458. Każdy egzemplarz wyprodukowany do roku 1950. Nie replika.

Przyrządy celownicze mechaniczne, odpowiednie dla danego typu broni, opierające się na rozwiązaniach spotykanych przed rokiem 1950.

 

KARABIN HISTORYCZNY KLASA WOJSKOWA:

Karabin wojskowy centralnego zapłonu, w kalibrze od 222 do 458, wyprodukowany przed rokiem 1950. Tylko oryginalna konfiguracja fabryczna, będąca na wyposażeniu formacji wojskowych.

Przyrządy celownicze mechaniczne, odpowiednie dla danego typu broni.

Muszka w postaci słupka. Dopuszcza się osłony muszki jeżeli fabrycznie były stosowane na danym typie broni.

Szczerbinka w postaci celownika ramkowego lub celownika przeziernikowego (jeżeli fabrycznie był montowany na danym typie broni).

 

Konkurencje ....................................................................................................................................................................................

 

KONKURENCJA NR 1

Cel: tarcza LONGSHOT™ 300, (zobacz tutaj)

Odległość: 100 metrów.

Postawa: dowolna

Czas strzelania: 10 minut

Ilość strzałów: 10

 

KONKURENCJA NR 2

Cel: Tarcza LONGSHOT™ 600, (zobacz tutaj)

Odległość: 200 metrów.

Postawa: dowolna

Czas strzelania: 10 minut

Ilość strzałów: 10

 

KONKURENCJA NR 3

Cel: Tarcza LONGSHOT™ 600, (zobacz tutaj)

Odległość: 300 metrów.

Postawa: dowolna

Czas strzelania: 10 minut

Ilość strzałów: 10

 

O klasyfikacji generalnej decyduje suma punktów uzyskanych w konkurencjach nr 1, nr 2, nr 3.

 

Dodatkowe informacje w rozdziale „Koszy uczestnictwa” oraz „Sprawy różne”.

 

Procedura strzelania ...................................................................................................................................................................

•  Po sygnale zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania.

•  Na komendę „Ładuj!” ładują magazynki i podpinają do broni.

•  Po komendzie „START!” wykonują strzelanie wg warunków odpowiednich dla strzelania nr 1, 2, 3.

•  Po komendzie „STOP – Rozładuj!” rozładowują broń, umożliwiają dokonanie kontroli przez sędziego.

•  Każdy strzał przed komendą „START” i po komendzie „STOP” skutkuje dyskwalifikacją (DQ!).

 

  1. Zawodnik strzela do jednej tarczy wg warunków strzelania konkurencji nr 1, nr 2 i nr 3, z jednej zadeklarowanej jednostki broni.

  2. Organizator dopuszcza możliwość strzelania z jednego egzemplarza broni przez dwóch lub większą ilość zawodników.

  3. Broń może być oparta (nie przymocowana/przykręcona) na dowolnym przedmiocie przyniesionym przez zawodnika. Do podparcia broni wolno używać np. plecaki lub zasobniki. Całość sprzętu (bez broni i amunicji) dodatkowego używanego przez zawodnika nie może ważyć więcej niż 8 kg. I może podlegać kontroli przez obsługę sędziowską.

  4. W konkurencji KARABIN HISTORYCZNY, na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymaganą ilość amunicji dla danego strzelania. Posiadanie dodatkowej amunicji skutkuje dyskwalifikacją (DQ!).

  5. Awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika.

  6. Na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach transportowych. Jeżeli zawodnik wykorzysta go do podparcia lub stabilizacji broni, ekwipunek ten podlegał będzie ważeniu wraz z pozostałym sprzętem.

  7. Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego i umieszczeniu w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. Nie zastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją (DQ!).

  8. Przebieg strzelań ocenianych może być rejestrowany przy pomocy urządzeń audio/video. Materiał ten dostępny jest tylko i wyłącznie dla obsługi sędziowskiej. Nie podlega on publikacji oraz dystrybucji i nie może być wykorzystywany do innych celów niż organizacyjnych LONGSHOT 2018.

  9. Wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy broni można wykonywać tylko w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa (SAFETY AREA).

10. Do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji ostrej, ćwiczebnej a także atrap amunicji. Nie zastosowanie się skutkuję dyskwalifikacją (DQ!).

11. W trakcie przemieszczania się po terenie strzelnicy, broń powinna znajdować się w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej.

12. W sprawach spornych decyzje ostateczną podejmuje sędzia główny.

 

Uczestnictwo ..................................................................................................................................................................................

W zawodach uczestniczyć mogą firmy, instytucje i osoby prywatne posiadające stosowne pozwolenia w zakresie posiadania broni palnej o ile jest wymagane, zarejestrowane w terminie po wniesieniu opłaty startowej.

 

Klasyfikacja ...................................................................................................................................................................................

Indywidualna

 

Nagrody ...........................................................................................................................................................................................

1-3 Puchary.

1-6 Dyplomów.

 

Termin zgłoszeń .............................................................................................................................................................................

Rejestracja tylko drogą elektroniczną na stronie www.longshot.pl. Ilość startujących ograniczona!

 

Koszty uczestnictwa .....................................................................................................................................................................

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Opłata startowa – 150 PLN od zawodnika.

 

Operatatorem płatności jest Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, KRS 0000700791, NIP: 6342661862. Na podstawie umowy pomiędzy KS Gwardia1924 i OSS DELTA, akceptantem jest Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego DELTA S.C. Zbigniew Świerczek, Jarosław Kępiński, ul. A. Fredry 59, 40-662 KATOWICE, NIP: 9542689356, REGON: 241415556.

 

Fakturę VAT można otrzymać drogą elektroniczną w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty i przesłaniu prośby, wraz pełnymi danymi firmy, mailem na adres: biuro@ossdelta.pl

 

Sprawy różne ..................................................................................................................................................................................

1. W przypadku rejestracji i wniesienia opłaty startowej zawodnikowi, który rezygnuje ze startu nie przysługuje jej zwrot.

2. W dniu 27.04.2018 r. w treningu mogą brać udział tylko i wyłącznie zarejestrowani zawodnicy z wniesioną opłatą startową.

3. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez zawodników po ostatnim strzelaniu, organizator przeprowadza dogrywkę.

4. Zasady oceny trafień są zgodne z przepisami ISSF.

5. Zawodnik ma prawo do wnoszenia protestu dotyczącego uzyskanego wyniku, do 1 godziny po ich ostatecznym wywieszeniu (opublikowaniu). Po wytyczonym czasie wszelkie protesty i zastrzeżenia nie będą uwzględniane. W innych kwestiach protest zawodnika będzie uwzględniony po przedstawieniu go w formie pisemnej oraz wniesieniu opłaty arbitrażowej w wysokości 200 PLN lub 50 EUR do sędziego głównego zawodów.

 

Polityka prywatności ....................................................................................................................................................................

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.) uczestnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich LONGSHOT 2018.

Strony w naszym serwisie mogą używać plików cookies. Korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

...........................................................................................................................................................................................................

© 2008-2018 OSS DELTA