Regulamin zawodów strzeleckich HISTORY LONGSHOT 2021

 

Cel zawodów ...................................................................................................................................................................................

Celem zawodów jest propagowanie strzelań karabinowych na duże odległości z broni historycznej, a także wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska strzeleckiego. W trakcie współzawodnictwa wyłoniony będzie najlepszy strzelec.

 

Organizator Zawodów ...................................................................................................................................................................

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Klub Strzelectwa Praktycznego DELTA  przy współpracy z Centrum Strzeleckim Nietoperek oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana oraz OSPWL Wędrzyn.

 

Termin i miejsce zawodów .............................................................................................................................................................

23-25.04.2021 r. Wędrzyn koło Gorzowa Wielkopolskiego. Strzelnica OSPWL Wędrzyn.

 

Program zawodów ..........................................................................................................................................................................

Program publikowany jest w sekcji PROGRAM na www.longshot.pl.

 

Klasa sprzętowa ............................................................................................................................................................................

Klasa sprzętowa otwarta zostaje przy starcie minimum 10 zawodników.

 

KARABIN HISTORYCZNY KLASA OPEN:

Karabin centralnego zapłonu w kalibrze od 222 do 458. Każdy egzemplarz wyprodukowany do roku 1950. Nie replika.

Przyrządy celownicze mechaniczne, odpowiednie dla danego typu broni, opierające się na rozwiązaniach spotykanych przed rokiem 1950.

 

KARABIN HISTORYCZNY KLASA WOJSKOWA:

Karabin wojskowy centralnego zapłonu, w kalibrze od 222 do 458, wyprodukowany przed rokiem 1950. Tylko oryginalna konfiguracja fabryczna, będąca na wyposażeniu formacji wojskowych.

Przyrządy celownicze mechaniczne, odpowiednie dla danego typu broni.

Muszka w postaci słupka. Dopuszcza się osłony muszki jeżeli fabrycznie były stosowane na danym typie broni.

Szczerbinka w postaci celownika ramkowego lub celownika przeziernikowego (jeżeli fabrycznie był montowany na danym typie broni).

 

Konkurencje ....................................................................................................................................................................................

 

KONKURENCJA NR 1

Cel: tarcza LONGSHOT™ 300, (zobacz tutaj)

Odległość: 100 metrów.

Postawa: dowolna

Czas strzelania: 10 minut

Ilość strzałów: 10

 

KONKURENCJA NR 2

Cel: Tarcza LONGSHOT™ 600, (zobacz tutaj)

Odległość: 200 metrów.

Postawa: dowolna

Czas strzelania: 10 minut

Ilość strzałów: 10

 

KONKURENCJA NR 3

Cel: Tarcza LONGSHOT™ 600, (zobacz tutaj)

Odległość: 300 metrów.

Postawa: dowolna

Czas strzelania: 10 minut

Ilość strzałów: 10

 

O klasyfikacji generalnej decyduje suma punktów uzyskanych w konkurencjach nr 1, nr 2, nr 3.

 

Dodatkowe informacje w rozdziale „Koszy uczestnictwa” oraz „Sprawy różne”.

 

Procedura strzelania ...................................................................................................................................................................

•  Po sygnale zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania.

•  Na komendę „Ładuj!” ładują magazynki i podpinają do broni.

•  Po komendzie „START!” wykonują strzelanie wg warunków odpowiednich dla strzelania nr 1, 2, 3.

•  Po komendzie „STOP – Rozładuj!” rozładowują broń, umożliwiają dokonanie kontroli przez sędziego.

•  Każdy strzał przed komendą „START” i po komendzie „STOP” skutkuje dyskwalifikacją (DQ!).

 

  1. Zawodnik strzela do jednej tarczy wg warunków strzelania konkurencji nr 1, nr 2 i nr 3, z jednej zadeklarowanej jednostki broni.

  2. Organizator dopuszcza możliwość strzelania z jednego egzemplarza broni przez dwóch lub większą ilość zawodników.

  3. Broń może być oparta (nie przymocowana/przykręcona) na dowolnym przedmiocie przyniesionym przez zawodnika. Do podparcia broni wolno używać np. plecaki lub zasobniki. Całość sprzętu (bez broni i amunicji) dodatkowego używanego przez zawodnika nie może ważyć więcej niż 8 kg. I może podlegać kontroli przez obsługę sędziowską.

  4. W konkurencji KARABIN HISTORYCZNY, na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymaganą ilość amunicji dla danego strzelania. Posiadanie dodatkowej amunicji skutkuje dyskwalifikacją (DQ!).

  5. Awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika.

  6. Na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach transportowych. Jeżeli zawodnik wykorzysta go do podparcia lub stabilizacji broni, ekwipunek ten podlegał będzie ważeniu wraz z pozostałym sprzętem.

  7. Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego i umieszczeniu w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. Nie zastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją (DQ!).

  8. Przebieg strzelań ocenianych może być rejestrowany przy pomocy urządzeń audio/video. Materiał ten dostępny jest tylko i wyłącznie dla obsługi sędziowskiej. Nie podlega on publikacji oraz dystrybucji i nie może być wykorzystywany do innych celów niż organizacyjnych LONGSHOT 2021.

  9. Wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy broni można wykonywać tylko w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa (SAFETY AREA).

10. Do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji ostrej, ćwiczebnej a także atrap amunicji. Nie zastosowanie się skutkuję dyskwalifikacją (DQ!).

11. W trakcie przemieszczania się po terenie strzelnicy, broń powinna znajdować się w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej.

12. W sprawach spornych decyzje ostateczną podejmuje sędzia główny.

 

Uczestnictwo ..................................................................................................................................................................................

W zawodach uczestniczyć mogą firmy, instytucje i osoby prywatne posiadające stosowne pozwolenia w zakresie posiadania broni palnej o ile jest wymagane, zarejestrowane w terminie po wniesieniu opłaty startowej.

Organizator ma prawo odmówić rejestracji zawodnika bez podania przyczyn.

 

Klasyfikacja ...................................................................................................................................................................................

Indywidualna

 

Nagrody ...........................................................................................................................................................................................

1-3 Puchary.

1-6 Dyplomów.

 

Termin zgłoszeń .............................................................................................................................................................................

Rejestracja tylko drogą elektroniczną na stronie www.longshot.pl. Ilość startujących ograniczona!

 

Koszty uczestnictwa .....................................................................................................................................................................

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Opłata startowa – 150 PLN (35 EUR) od zawodnika.

 

Operatatorem płatności jest PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, akceptantem jest Stowarzyszenie Klub Strzelectwa Praktycznego DELTA, ul. A. Fredry 59, 40-662 Katowice, NIP: 9542795963, KRS 0000746048.

 

Konto bankowe:

Stowarzyszenie Klub Strzelectwa Praktycznego DELTA

PLN: PL 61 1050 1214 1000 0090 8043 2850

EUR: PL 60 1050 1214 1000 0090 8043 2868

Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

 

Fakturę można otrzymać drogą elektroniczną w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty i przesłaniu prośby, wraz pełnymi danymi firmy, mailem na adres: sksp@skspdelta.pl

 

Sprawy różne ..................................................................................................................................................................................

1. W przypadku rejestracji i wniesienia opłaty startowej zawodnikowi, który rezygnuje ze startu nie przysługuje jej zwrot. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia nie później niż 7 dni przez rozpoczęciem zawodów.  Reklamacje wraz z uzasadnieniem należy kierować pocztą elektroniczną na adres longshot@longshot.pl

2. W dniu 24.09.2021 r. w treningu mogą brać udział tylko i wyłącznie zarejestrowani zawodnicy z wniesioną opłatą startową.

3. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez zawodników po ostatnim strzelaniu, organizator przeprowadza dogrywkę.

4. Zasady oceny trafień. Ocena trafień odbywa się przy użyciu rzeczywistego kalibru używanego przez zawodnika.

5. Zawodnik ma prawo do wnoszenia protestu dotyczącego uzyskanego wyniku, do 1 godziny po ich ostatecznym wywieszeniu (opublikowaniu). Po wytyczonym czasie wszelkie protesty i zastrzeżenia nie będą uwzględniane. W innych kwestiach protest zawodnika będzie uwzględniony po przedstawieniu go w formie pisemnej oraz wniesieniu opłaty arbitrażowej w wysokości 450 PLN lub 100 EUR do sędziego głównego zawodów.

 

Polityka prywatności ....................................................................................................................................................................

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.) uczestnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich LONGSHOT 2021.

Strony w naszym serwisie mogą używać plików cookies. Korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

• Administratorem Twoich danych osobowych jest: Stowarzyszenie Klub Strzelectwa Praktycznego DELTA, ul. A. Fredry 59, 40-662 Katowice, KRS 0000746048. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: longshot@longshot.pl

• Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania.

• Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Twoim udziałem w zawodach, w tym w szczególności celu rejestracji oraz ogłoszenia osiągniętego przez Ciebie wyniku, co pozwoli Ci na otrzymanie komunikatu o udziale w zawodach wymaganego przez PZSS.

• Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla umożliwienia Ci udziału w zawodach.

• Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest dokonywane na podstawie Twojej zgody, którą jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego udziału w zawodach), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny wyników zawodów, obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora).

• Odbiorcami twoich danych osobowych jest PZSS, któremu na żądanie możemy przekazać informacje potwierdzającą Twój udział w zawodach oraz OSPWL Wędrzyn.

• Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane w zakresie danych niezbędnych do rejestracji, udziału w zawodach oraz rozliczenia wpłaty za udział przez okres obowiązkowej archiwizacji danych ustalony przez przepisy prawa podatkowego a w zakresie publikacji Twoich wyników do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

...........................................................................................................................................................................................................

© 2008-2021 OSS DELTA